LEEFSTIJL-PRAKTIJK VOOR SPORT, BEWEGEN EN GEZONDHEID - CETI OPLEIDINGCENTRUM CANCER EXERCISE SPECIALIST

Disclaimer

Beweringen  en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van deze website zijn gebaseerd op eigen ervaringen van de auteur. Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen. 

De auteur van deze website wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de hand. Ook wijst de auteur elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor psychische, emotionele en fysieke gevolgen van onjuiste toepassing van adviezen, oefeningen en technieken van de hand. 

De adviezen, oefeningen en technieken dienen slechts toegepast te worden indien men geestelijk en lichamelijk in goede gezondheid verkeert. 

Mocht u twijfelen, raadpleeg dan eerst uw huisarts.


 


E-mailen
Bellen